Styrelse för Örebro hundsällskap 2019

Ordförande:

Elisabeth Pettersson  
Evavägen 13 
705 95 Örebro

Vice Ordförande:

Johanna Muhr
johannajungenas89@hotmail.com

Kassör

Ingrid Källmén    
Linneberg 219 
719 91 Vintrosa      
070-318 64 56

Vice Kassör

Camilla Hedström
070-424 03 45         

Sekreterare/Tävlingsansvarig

Marie-Louise Muhr        
Spannlandsgatan 27B 
703 46 Örebro
070-436 86 08

Ledamot:

Gunilla Borgström

Katarina Fredriksson

Suppleant:

Marianne Alén 

Jennifer Letho