Mötesprotokoll

Hej medlemmar!                                                                                                                                                            2021-11-29

Styrelsen har beslutat om en förändring angående styrelseprotokollen - de kommer inte att finnas kvar på hemsidan

För de som vill läsa dem kommer  protokollen att finnas i en pärm på klubben.

Pärmen ska stå på hyllan till höger innanför dörren.

Eller så kan man maila till styrelsens sekreterare Marie-Louise Muhr på mailadress:  rednexhetsa@gmail.com,  och få protokollen via mail.

 

Hälsningar styrelsen

Nyheter 2021-11-13

Dags att skicka in resultat för att vara med och tävla om KM priser för 2021!

Mer info hittar ni här

 

Valberedningens preliminära förslag till årsmötet 2022

 

Enligt ny valordning ska medlemmarna kunna ta del av valberedningens preliminära förslag senast 15 november.

Senast 15 december kan medlemmarna lämna ytterligare nominering (förslag) till styrelsen. Därefter kan valberedningen ändra sitt förslag, men endast med personer som är nominerade under perioden.

På årsmötet kommer man sedan endast att kunna rösta på valberedningens förslag eller personer som nominerats.

Här är valberedningens preliminära förslag:

Post (mandattid)

Valberedningens förslag

Mötesordförande

Leif Ahlén

 

Ordförande (1 år)

 

Elisabeth Pettersson (omval)

  

Sekreterare (2 år)

 

Anna Hellström (nyval)

 

Ledamot (2 år)

 

Katarina Fredriksson (omval)

 

Suppleant (2 år)

 

Birgitta Rehn (nyval)

  

 

Tjänstgöringsordning för suppleanterna

Valberedningens förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning.

  • Birgitta Rehn

  • Vivianne Alm

 

 

 

2 Revisorer (1 år)

 

Leif Ahlén (omval)

och

Anette Stjernkvist (omval)

 

1 Revisorsuppl (1 år)

 

Chatrin Strandli (omval)

Info från valberedningen

                                                                                                                                                                          2021-09-11

                                   Efterlysning!!                       

Vi nosar efter personer som vill bidra till en positiv utveckling av klubbens arbete!

 

För att klubben ska kunna göra ett bra arbete är det jätteviktigt att alla medlemmar är med och säger sin åsikt om vilka som ska sitta i styrelsen. Valberedningens uppdrag är sedan att ta fram ett förslag utifrån det vi uppfattar vara medlemmarnas önskemål. Därför vill vi att DU hjälper oss genom att nominera dig själv eller någon annan till att sitta i klubbens styrelse eller vara revisor. Eller att du hör av dig till oss och berättar att det är extra viktigt om någon sitter kvar i styrelsen.

Enligt stadgarna som började gälla 2020-07-01 ska valberedningen arbeta enligt följande arbetssätt. Det innebär att vi behöver vara ute ”i god tid”.

Senast 30 september vill vi gärna ha dina förslag eller synpunkter på vilka som borde sitta i styrelsen.

15 november ska valberedningens första förslag vara klart och du som medlem ska kunna ta del av det.

Senast 15 december kan medlemmar lämna ytterligare nominering (förslag) till styrelsen.

Senast 19 dagar före årsmötet ska valberedningens slutgiltiga förslag vara styrelsen tillhanda. Valberedningen kan då endast ändra sitt förslag med personer som nominerats enligt ovan.

På årsmötet kommer man sedan endast att kunna rösta på valberedningens förslag eller personer som nominerats. Därför är det extra viktigt att DU bidrar redan nu för att ge kommande styrelse goda förutsättningar att utveckla klubben och ha en bred förankring.

 

Valberedningen inför ÖHSBKs årsmöte 2022 består av:

Barbo Pettersson, sammankallande (mandattid till 2022)

Tfn. 070-3432608, mail barbro.pet@telia.com

 

 

Jennifer Lehto, ledamot (mandattid till 2022)

Tfn. 076-8847772, mail jennifer_lehto@hotmai.com

 

Maarit Huotari, ledamot (mandattid till 2023)

Tfn. 0721-765807, mail Maarit1973@hotmail.com

 

 

Hör gärna av dig till oss!!!!

Information från Styrelsen

Tisdag den 12:e oktober 2021 hölls ett extrainsatt styrelsemöte med anledning av att vi fått ett beslut från Länsstyrelsen att de avslår vårt överklagande.

Beslutet vi överklagat till Länsstyrelsen är det tidigare beslutet som fattades av Miljönämnden i Örebro 2020-09-03.  I det beslutet stod att vår klubb måste begränsa antalet dagar som verksamhet med hund bedrivs på till endast tre dagar i veckan mellan kl. 07.00-19.00.

Vi går nu vidare och överklagar Länsstyrelsens beslut till Mark-och miljödomstolen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Örebro Hundsällskap BK.

Brev från styrelsen