Styrelse för Örebro hundsällskap 2021

Styrelse för Örebro hundsällskap 2022

Ordförande:

Elisabeth Pettersson             

springmist@telia.com

Vice Ordförande:

Johanna Muhr

johannamuhr@hotmail.com

Kassör

Ingrid Källmén                    

ingridbrixi47@gmail.com

Sekreterare

Anna Hällström

sekreterare.ohbk@gmail.com

Vice Sekreterare

Camilla Hedström                

camilla.hedstrom65@gmail.com

 Ledamot:

Cecilia Spångberg Stålblad 

cecilia.spangberg@stalblad.se 

Katarina Fredriksson

Suppleant

Birgitta Rehn

birgitta.rehn@hotmail.com

Vivianne Alm 

vivi.alm@telia.com

 

Mötesprotokoll

Styrelseprotokollen kommer inte längre att ligga på klubbens hemsida

För er som vill läsa dem kommer  protokollen att finnas i en pärm på klubben.

Pärmen står på hyllan till höger innanför dörren.

Alternativt så kan man maila till styrelsens sekreterare Anna Hällsröm på mailadress:  sekreterare.ohbk@gmail.com,  och få protokollen via mail.

 

Hälsningar styrelsen